Wednesday, December 23, 2015

Pujian Setelah Sholat Tarawih

Pujian Sholla Lahu, dilantunkan setiap setelah Sholat Tarawih, di daerah Jawa Timur:

Shalallahu ala nabi...
Shalallahu ala nabi Muhammad syafi’il kholqi
Fil Yaumi yauma
Ya rabbana, ya rabbana, waghfir lana dzunu bana
Taqobbal dunga’ana, ya rahman, ya rahim

Sira kiblat kang sampurna
sampurnane wong alam kabeh

Allah wujud, qidam, baqa, mukholafatul lilhawaditsi
Wal qiyamu binafsihi. Wahdaniyan, qodrat, irodat,
Ilmu, hayan, sama’, bashor, kalam
Qodiran, muridan, aliman, hayyan, sami’an
Wa basirun, mutakaliman

Ingsun ngimanaken malaikat iku
utusane Allah, kawulane Allah
kang werna-werna rupane
kang werna-werna gawene
werna-werna ngibadahe
tanpa sahwat, tanpa nafsu
ora rama ora ibu
ora lanang ora wadon
ora mangan ora nginum
jinsime jinsim alus, bangsa luhur

Asyhadu alla ilahaillallah
Wa asyhadu anna muhammadarrasulullah

Anekseni ingsung setuhune ora ana ing pengeran kang sinembah
kelawan sak temene, kang wajib wujude
kang muhal ngadame, kang mesti anane

Amin Allah anekseni ingsung
setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku
utusane Allah, kawulane Allah, kang rama Raden 'Abdullah
kang ibu Dewi Aminah ingkang dzahir ana Mekkah
ngalih Ing Madinah, jumeneng ing Madinah
gerah ing Madinah, seda ing Madinah
sinareaken ing Madinah.
Bangsane bangsa Arab bangsa rasul, bangsa Qorays
Utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku
suwidak tahun punjul tigang tahun

Utawi maknane lafadz Lailahaillallah iku
makna nafi lan itsbat
Utawi kang den nafi’aken iku
sekehing pangeran, pangeran kang liya
saking pangeran kita kang agung kang maha mulya
Lan kang den itsbat aken iku
pengeran kang shah. Kang setunggal
kang ora dideaken. Ndadeaken wong alam kabeh
iya iku aran Allah. Tegese aran Allah iku
aran ing dalem dzat, kang wajibul wujud
kang muhal ngadame, kang wajib anane
ora werna ora rupa, ora arah ora enggon
lan sing sapa wonge ngucapaken setuhune Allah iku
werna rupa arah enggon, mongko wong iku dadi kufur

Utawi kanjeng nabi Muhammad iku
menusa kang lanang, kang merdeka
kang wus ngakel baligh, kang bagus rupane
kang mencorong cahyane kadi purnama rembulan
utawa kaya srengenge keturunan wahyu.
Ingkang wajib anduweni sifat siddiq amanah tabligh
siddiq bener, amanah den percoyo, tabligh aneka'aken
muhal ponya, muhal cidera, muhal angumpataken
ingkang wenang anduweni sifat ngarab basyariya
lan ora nyudaken, ing dalem derajate
ingkang moho luhur.

Allahumasholi'alamuhammad
Allahumasholi'alamuhammad
wa'ala alihi, wa'ala alihi
washohbihi wasallim
Allah rabbij ja'al hadza baladan aminan
Allah rabbij ja'al hadza baladan aminan
Warzuq ahlahu, warzuq ahlahu
Warzuq ahlahu, warzuq ahlahu
Wasi’an thoyibatan hasanan
Taqabballahu minkum wa taqobbal ya karim.

3 comments:

Pengobatan kanker prostat said...

bagus tulisanya

Teguh Suprianto said...

Daerah jawa timur ngendi kui mas? Neng daerah Tulungagung kadang yo nggawé kui

Mochammad Faizun said...

Trenggalek. Tulungagung juga sama. Hanya saja banyak teks yang sudah berubah, mungkin karena mereka menghafal dari pendengaran bukan pembacaan.